Ciepielów - gmina inwestująca w przyszłość

   Gmina Ciepielów jest wiejską gminą o powierzchni 135 km2 tj. 13530 ha, położoną w południowo - wschodniej części województwa mazowieckiego. Centrum gminy - miejscowość Ciepielów leży w malowniczej dolinie rzeki Iłżanki i jest położona na szlaku komunikacyjnym Warszawa - Tarnobrzeg, pośrodku powiatowych placówek administracyjnych mających siedziby w Lipsku i Zwoleniu. Gmina Ciepielów wchodzi w skład powiatu lipskiego.

   Obecnie gmina liczy około 6000 mieszkańców, co daje średnią gęstości zaludnienia 45 mieszkańców na 1 km2. W przeszłości gmina była prężnym ośrodkiem handlowym. Uzyskane przez miejscowość Ciepielów w 1584 roku prawa miejskie, utraciła 1870 roku. Na terenie gminy znajduje się 29 jednostek pomocniczych - sołectw, na których funkcjonuje 1387 indywidualnych gospodarstw rolnych.

   Ostatnie lata to przełom w zakresie infrastrukturalnego rozwoju gminy. Samorząd wybudował między innymi; - ponad 161 km nowych sieci wodociągowych, podłączając do wodociągu kolejnych 1165 indywidualnych odbiorców. Zmodernizowano stację uzdatniania wody, obecnie buduje się nową stację w Kunegundowie. W pełni rozwiązano system oświetlenia ulicznego, rekultywuje się wysypiska śmieci, bezpłatny system segregacji odpadów działa już piąty rok. W ostatnich czterech latach wybudowano ponad 46 km nowych asfaltowych dróg.

   Gmina Ciepielów to miejsce gdzie tworzyli Adolf Dygasiński, Wacław Karczewski, swoje najpiękniejsze obrazy namalował Jacek Malczewski. To także miejsce pierwszego wielkiego mordu żołnierzy polskich podczas II wojny światowej, do którego doszło w Dąbrowie w dniu 8 września 1939 roku oraz miejsce tragedii spalenia żywcem 33 Polaków za ukrywanie Żydów w miejscowościach: Rekówka i Stary Ciepielów.

   W rocznicę mordu, przypadającą w każdą drugą niedzielę września, przeprowadzana jest rekonstrukcja historyczna walk jakie rozegrały się pod Dąbrową.

   Szczególną uwagę samorząd gminy zwraca na rozwój bazy ogólnospołecznej, tworząc między innymi miejsca rekreacji i odpoczynku. Ze środków unijnych zmodernizowano park w centrum Ciepielowa, który stał się wizytówką na całe Mazowsze. W parku zainstalowano plac zabaw dla dzieci. Kolejnym unijnym zadaniem było zmodernizowanie domu ludowego w Wielgiem, przy którym wybudowano plac zabaw dla dzieci i zespół wielofunkcyjnych boisk. W budynku po szkole w Pcinie uruchomiono dzienny zakład fizjoterapii.

   Na terenie całej gminy na potrzeby najmłodszych dzieci wybudowano sześć nowoczesnych placów zabaw, wybudowano trzy nowe wielofunkcyjne zespoły boisk sportowych.