Informacja o postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego


Zdjęcie do artykułu: Informacja o postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego pn.

 „Rozwój turystyki i rekreacji Związku Gmin nad Iłżanką poprzez wybudowanie turystycznego szlaku pieszo-rowerowo-wodnego wraz z infrastrukturą”

 

Numer referencyjny: 1/2022

Numer ogłoszenia TED: 2022/S 150-426870

Zamawiający - Związek Gmin nad Iłżanką, Rynek 11, 27-100 Iłża informuje, iż prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Ogłoszenie o zamówieniu oraz jego ewentualne zmiany, jak również wszelkie dokumenty zamówienia (SWZ, wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem w tym opis przedmiotu zamówienia, oraz pozostałe dokumenty z prowadzonym postępowaniem zamieszczane są (będą) na stronie internetowej:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7f206728-cf66-449c-af67-abd2a2f631f0
Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym:
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email