Związek Gmin "Nad Iłżanką"
ul. Rynek 11, 27-100 Iłża
e-mali: zwiazek@ilzanka.pl e-mali: skarbnik@ilzanka.pl
www.ilzanka.pl


Gminy wchodzące w skład związku:

Urząd Gminy w Chotczy
Chotcza - Józefów 60, 27-312 Chotcza
tel: 48 375 10 19 fax: 48 375 10 33
e-mail: ug@chotcza.pl
www.chotcza.pl


Urząd Gminy w Ciepielowie
ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów
tel/fax: 48 378 80 80
e-mail: gmina@ciepielow.pl e-mail: sekretariat@ciepielow.pl
www.ciepielow.pl


Urząd Miejski w Iłży
ul. Rynek 11, 27-100 Iłża
tel: 48 341 22 00 fax: 48 616 33 00
e-mail: sekretariat@ilza.pl e-mail: ilza@ilza.pl
www.ilza.pl


Urząd Gminy w Kazanowie
ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów
tel: 48 676 60 33 fax: 48 676 60 55
e-mali: sekretariat@kazanow.pl
www.kazanow.pl


Urząd Gminy w Mirowie
Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary
tel/fax: 48 628 38 89
e-mali: urzad@mirow.pl
www.mirow.pl