Odwiedziło nas: 2778 gości  

Nowe władze Związku Gmin nad Iłżanką.

W związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Związku Gmin nad Iłżanka, na posiedzeniu Zgromadzenia ZGnI, które odbyło się w dniu 18 grudnia br. w Kazanowie, dokonano wyboru nowych władz Związku. Związek Gmin nad Iłżanka jest najstarszym związkiem gmin subregionu radomskiego. Powstał w 1995 roku z inicjatywy czterech gmin przez które przepływa rzeka Iłżanka, mianowicie: miasto i gminę Iłża ( powiat radomski), gminę Kazanów ( powiat zwoleński), gminę Ciepielów (powiat lipski) i gminę Chotcza ( powiat lipski). Siedzibą związku jest Iłża, a władzami związku są: - Zgromadzenie Związku, składające się z dwunastu członków ( po trzy osoby z każdej gminy wchodzącej w skład związku) oraz Zarząd Związku ( w składzie trzyosobowym wójtów gmin tworzących związek). Prace w związku są nieodpłatne, a środki finansowe, którymi gospodaruje związek pochodzą z wpłat poszczególnych gmin tworzących związek. Głównym celem działania związku są prace w zakresie ochrony środowiska doliny rzeki Iłżanki, promocja walorów gmin położonych na Iłżanką, a także podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki, szczególnie turystyki rowerowej. Na terenie gmin tworzących związek wyznaczono ponad 260 kilometrów szlaków rowerowych, zachęcając zarówno mieszkańców jak i odwiedzających te tereny turystów do aktywnego spędzania wolnego czasu. Podczas Zgromadzenia odbyło się uroczyste ślubowanie nowych członków ZGnI, następnie przeprowadzono wybory, w wyniku których Przewodniczącym Zgromadzenia Związku został Andrzej Moskwa ( Burmistrz MIG Iłża), Prezesem Związku, stojącym na czele Zarządu Związku Artur Szewczyk (wójt gminy Ciepielów), członkami Zarządu zostali Teresa Pancerz Pyrka (wójt gminy Kazanów) i Janusz Witczak ( wójt gminy Chotcza). Członkami Komisji Rewizyjnej zostali Jan Szczepanowski ( gmina Kazanów), Krzysztof Śmietanka (gmina Chotcza), Józef Skrobisz( miasto i gmina Iłża). Po dokonaniu wyboru nowych władz Związku, uchwalono budżet na nowy 2016 rok. Związek będzie dysponował budżetem w wysokości 59.400,-zł. Związek podjął również decyzję o przystąpieniu do zmiany statutu Związku oraz rozszerzenia Związku o gminę Mirów, której wójt Artur Siwiorek uczestniczył w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką.

  
 
 
Związek Gmin "Nad Iłżanką"