Odwiedziło nas: 2772 gości  

VIII Rajd Rowerowy szlakiem Związku Gmin Nad Iłżanką - jesienna inauguracja kampanii Mazowieckiej Komendy Policji „Zabłyśnij na drodze”

    W dniach 9 - 10 października oraz 16 i 17 października 2014 roku odbył się VIII rajd Związku Gmina nad Iłżanką. W dniu 9 października w czasie pierwszej część VIII Rajdu „Po Szlakach Związku Gmin Nad Iłżanką” nastąpiła jesienna inauguracja kampanii Mazowieckiej Policji „Zabłyśnij na drodze”, promującej wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego noszenie elementów odblaskowych i dbanie o własne bezpieczeństwo na drodze. Imprezę objął patronatem Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Cezary Popławski. Na starcie uczestników rajdu przywitali Prezes Związku Gmin nad Iłżanką Artur Szewczyk oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Radomiu mł. insp. Jacek Mnich. Prezes Związku, jednocześnie wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk przybliżył uczestnikom rajdu działalność Związku Gmin nad Iłżanką, który powstał w 1995 roku i jest najstarszym związkiem gmin na południowym Mazowszu. Związek tworzą cztery gminy: Iłża ( powiat radomski), Kazanów ( powiat zwoleński) oraz Ciepielów i Chotcza ( powiat lipski). Zadaniem związku jest przede wszystkim ochrona środowiska doliny rzeki Iłżanki, przedstawianie walorów i promocja gmin wchodzących w skład Związku, w szczególności podejmowanie działań na rzecz turystyki. Na terenie wszystkich gmin wyznaczono ponad 260 kilometrów szlaków rowerowych, a chcąc zachęcić wszystkich do aktywnego spędzania czasu, jednocześnie kultywując dziedzictwo krajobrazowe i kulturowe organizowany jest właśnie rajd rowerowy szlakiem Związku Gmin nad Iłżanką. Władzami Związku jest Zarząd Związku, w skład którego wchodzą wójtowie gmin Kazanów, Ciepielów i Chotczy oraz Zgromadzenie Związku, które tworzą radni Związku w liczbie 12, wybierani w liczbie 3 osób przez Rady Gmin wchodzących w skład Związku Gmin nad Iłżanką. Radni i członkowie związku pracują dla niego społecznie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia, zaś budżet związku tworzony jest poprzez wpłaty gmin tworzących Związek Gmin nad Iłżanką. Prezes Związku, dziękując za pomoc w organizacji rajdu Mazowieckiej Komendzie Policji z siedzibą w Radomiu, poinformował, że patronat nad rajdem po raz kolejny objął Mazowiecki Komendant Wojewódzki insp. Cezary Popławski, którego na rajdzie reprezentuje mł. insp. Jacek Mnich Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej. Następnie zasad bezpieczeństwa poruszania się na drodze podczas rajdu wyjaśnił kierownika rajdu Dariusza Zając. W pierwszej części rajdu wzięło udział ponad 100 uczestników, którzy pod nadzorem policji, opiekunów i członków Klubu Turystyki Kolarskiej i Wspinaczki "ADEPT" wyruszyli na rowerach w dwudniową wyprawę z Chotczy do Iłży po szlakach Związku Gmin Nad Iłżanką. Razem z uczniami na rowerach wyruszyli wójt gminy Artur Szewczyk, mł. insp. Jacek Mnich z MKWP oraz samorządowcy z ternu Związku Gmin Nad Iłżanką. Po przybyciu rowerzystów do Ciepielowa w Publicznym Gimnazjum odbyła się prelekcja dla młodzieży poświęcona bezpieczeństwu niechronionych. Na prelekcję, która była jednocześnie inauguracją jesiennej kampanii „Zabłyśnij na drodze”, zaproszono wielu gości, między innymi Komendantów Powiatowych Policji z Lipska, Zwolenia, Radomia, władze samorządowe z gmin Chotcza, Iłża, Kazanów, Ciepielów, dyrektorów gimnazjów gmin wchodzących w skład Związku Gmin nad Iłżanką, członków Zgromadzenia ZGnI, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Zaproszonych gości przywitał Prezes ZGnI, następnie w kilku słowach opowiedział o akcji, która towarzyszy kampanii „Zabłyśnij na drodze”, a mianowicie „Bądź widoczny na drodze” związanej z noszeniem odblasków po zmroku podczas poruszania się pieszych na drogach publicznych. W tym celu dla mieszkańców gminy zakupiono specjalne breloczki w kształcie trójkąta odblaskowego z herbem gminy, a dla uczestników rajdu specjalne opaski odblaskowe z logo Związku gmin nad Iłżanką. Następnie Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Policji pan mł. insp. Jacek Mnich zapoznał wszystkich z obowiązkami jakie spoczywają na poruszających się po drodze rowerzystach – niechronionych uczestników ruchu, a także w związku zez zmianą przepisów prawo ruchu drogowego o obowiązkach spoczywających na pieszych. Każdego roku na drogach Mazowsza ma miejsce kilka tysięcy wypadków drogowych, często ich sprawcami i ofiarami są właśnie rowerzyści i piesi. W roku 2013 rowerzyści byli sprawcami 145 wypadków drogowych, piesi przyczynili się do powstania 241. Te dwie grupy uczestników ruchu spowodowały łącznie 17% wszystkich zdarzeń z ofiarami w ludziach. Niechronieni uczestnicy ruchu to 965 ofiar, tj. 28%. Na drogach Mazowsza w ubiegłym roku zginęło tragicznie 158 pieszych i rowerzystów, 809 zostało rannych. Starajmy się by te liczby były coraz mniejsze, bądźmy rozsądni, zabłyśnijmy na drodze… Po tych słowach, Prezes Związku wręczył podziękowania za patronat nad rajdem i po raz już kolejny przeprowadzoną w Ciepielowie wojewódzką jesienną inaugurację akcji „Zabłyśnij na drodze”. Statuetki otrzymali: insp. Cezary Popławski Mazowiecki Komendant Wojewódzki, insp. Marek Świszcz Zastępca Mazowieckiego Komendanta, mł. insp. Jacek Mnich Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Mazowieckiej KWP, prelegenci Mirosław Guziński i Jan Borowski. W dalszej części prelekcję poprowadzili policjanci z Komendy Wojewódzkiej, którzy w sposób bardzo przystępny dla młodzieży opowiedzieli o zasadach ruchu drogowego. Kampania „Zabłyśnij na drodze” skierowana jest do tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego, a w szczególności do pieszych i rowerzystów. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu drogowego, poprzez promowanie wśród nich przekonania, że „bycie widocznym na drodze” (dzięki, np. noszeniu elementów odblaskowych) zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku z ich udziałem. Kampania ma też, przy okazji, przypomnieć, m.in. pieszym o właściwym zachowaniu na drodze, a rowerzystom o konieczności wyposażenia roweru w obowiązkowe oświetlenie. Pierwsza edycja kampanii miała miejsce jesienią 2008r. W VIII rajdzie rowerowym w dwóch terminach, pierwszym skierowanym do młodzieży gimnazjalnej i w drugim skierowanym do uczniów szkół podstawowych wzięło udział ponad 250 osób. Wszyscy uczestnicy rajdu jechali w kamizelkach odblaskowych i w kaskach, promując korzystanie z tych ważnych dla bezpieczeństwa elementów wyposażenia rowerzysty. Organizatorzy rajdu wszystkim uczestnikom zakupili pamiątkowe koszulki z logo Związku oraz opaski odblaskowe. Początek rajdu miał miejsce w Chotczy, skąd uczestnicy w zwartej kolumnie pod opieką funkcjonariuszy Policji przejechali do Ciepielowa. W Ciepielowie zaplanowany był odpoczynek i obiad. Następnie rajdowcy udali się do Kazanowa, gdzie posilili się kolacją i udali się na nocleg. Drugiego dnia po śniadaniu uczestnicy rajdu odbyli drogę do Iłży, gdzie w budynku gimnazjum zjedli obiad i zakończyli dwudniową rowerową przygodę. Wszyscy uczniowie byli ubezpieczeni, podczas rajdu jak i podczas noclegu zapewniono im opiekę medyczną. Rajd w całości sfinansował Związek Gmin nad Iłżanką.

                                                                               

  
 
 
Związek Gmin "Nad Iłżanką"